Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/klient.dhosting.pl/kompas/kompaskredytowy.pl/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 0

Prognozy gospodarcze Centrum Analiz PKO Banku Polskiego – szybszy wzrost realnej dynamiki PKB i wzrost płac

włącz . Opublikowano w Finanse

2017.05.25

Prognozy gospodarcze Centrum Analiz PKO Banku Polskiego – szybszy wzrost realnej dynamiki PKB i wzrost płac

 • Ekonomiści PKO Banku Polskiego podnieśli prognozę wzrostu polskiego PKB w 2017% z 3,2% do 3,9%. Możliwość rewizji oczekiwań w górę sygnalizowana była już na początku roku.
 • Przełamanie spadkowego trendu inwestycji z 2016 r. będzie kluczową zmianą w strukturze wzrostu PKB w 2017 r.
, a trzema głównymi silnikami napędzającymi gospodarkę będą: popyt zewnętrzny, inwestycje oraz konsumpcja.
 • Oczekujemy, że w dalszej części roku inflacja CPI pozostanie na poziomie zbliżonym do 2,0% r/r, a przestrzeń do zacieśnienia polityki pieniężnej zarysuje się dopiero w 2018 r.
 • Sytuacja w światowej gospodarce może w kolejnych miesiącach wpływać na umiarkowane osłabienie złotego. W końcu 2017 roku kurs EUR/PLN naszym zdaniem będzie znajdował się w okolicach 4,45.
 • Początek roku obfitował w bardzo dobre dane napływające z polskiej gospodarki.  Potwierdziły  one, że ubiegłoroczne spowolnienie wzrostu PKB miało przejściowy charakter i pozwoliły na zrewidowanie w górę prognoz wzrostu. Na taką możliwość ekonomiści banku wskazywali już w poprzednich miesiącach. W efekcie podnieśliśmy prognozę realnej dynamiki PKB w 2017 r. z 3,2% do 3,9%. W kolejnych latach gospodarka, wspierana m.in. realizacją Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, może rozwijać się w jeszcze szybszym tempie, osiągając realne tempo wzrostu na poziomie przekraczającym 4%.

  Trzy silniki wzrostu gospodarki w 2017 r.

  Przełamanie spadkowego trendu inwestycji z 2016 r. będzie kluczową zmianą w strukturze wzrostu PKB w 2017 r., a trzema głównymi silnikami napędzającymi gospodarkę będą: popyt zewnętrzny, inwestycje oraz konsumpcja. Odbicie inwestycji wynika zarówno ze wzrostu absorpcji środków UE, jak i ogólnej poprawy klimatu inwestycyjnego już w trakcie 2016 r. Wzrost inwestycji to ważne długoterminowe wyzwanie dla polskiej gospodarki, które zostało zapisane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Rosnące dochody gospodarstw domowych, rekordowo dobre nastroje konsumentów i rozłożone w czasie efekty programu 500+ sugerują, że dynamika konsumpcji utrzyma się na wysokim poziomie ok. 4%. Dzięki ożywieniu w światowym handlu, wysoka dynamika eksportu zrównoważy wzrost importu generowany przez silny popyt wewnętrzny i w efekcie eksport netto nie ograniczy dynamiki PKB.

  Mniej rąk do pracy i przyspieszenie tempa wzrostu płac

  Coraz wyższe tempo wzrostu gospodarczego stymuluje popyt na pracę. Oczekujemy dalszego spadku stopy bezrobocia, ale jednocześnie – ze względu na kurczące się zasoby pracy – niższej dynamiki zatrudnienia. Utrzymujący się silny popyt na pracę i narastające (wg deklaracji przedsiębiorstw) trudności z zapełnianiem wakatów w naszej ocenie doprowadzą wzrostu presji płacowej, windując dynamikę płac w gospodarce w okolice 6% (a w sektorze przedsiębiorstw powyżej 7%).  Tym samym nastąpi stopniowa realizacja jednego z ważnych społecznie zadań zapisanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli wzrostu płac. Czynnikiem ryzyka dla rynku pracy pozostaje bilans przepływów migracyjnych po zniesieniu wiz do państw UE dla obywateli Ukrainy.

  Wzrost presji inflacyjnej

  Oczekujemy, że w dalszej części roku inflacja CPI pozostanie na poziomie zbliżonym do 2,0% r/r. W grudniu źródłem jej przejściowego spadku będzie efekt wysokiej bazy dla cen paliw. Z biegiem roku nasilać się będzie proinflacyjne oddziaływanie rosnącej presji płacowej (wzrost kosztów i mocniejszy popyt), co będzie wywierać presję głównie na ceny usług. Również zamknięcie ujemnej luki pomiędzy popytem w gospodarce, a jej możliwościami wytwórczymi, co jak oczekujemy nastąpi w drugiej połowie roku, prowadzić będzie do kontynuacji wzrostowego trendu inflacji bazowej - do 1,1% r/r na koniec 2017 r. i ok. 2% r/r w 2018 r.  W najbliższym czasie głównym źródłem ryzyka dla naszej prognozy inflacji jest kształtowanie się cen owoców i warzyw, a w średnioterminowej perspektywie największą niepewność generują ceny surowców i kurs PLN.

  Wzrost stóp procentowych dopiero w 2018 r., dyscyplina fiskalna niezagrożona

  Nadal przewidujemy, że RPP nie zmieni stóp procentowych co najmniej do końca 2017 r. Ustabilizowanie inflacji CPI poniżej celu, przy rosnącej, ale wciąż niskiej inflacji bazowej, daje przestrzeń do utrzymywania akomodacyjnej polityki pieniężnej. Sądzimy, że głównym czynnikiem, który mógłby skłonić Radę do zmiany nastawienia na bardziej restrykcyjne, może być wyraźne wzmocnienie wzrostu wynagrodzeń i ryzyko powstania spirali płacowo-cenowej. Ponieważ obecnie dynamika płac pozostaje umiarkowana, uważamy, że przestrzeń do zacieśnienia polityki pieniężnej zarysuje się dopiero w 2018 r. Rosnąca absorpcja środków UE będzie z kolei przekładać się na wyższe wydatki sektora finansów publicznych. Cykliczna poprawa dochodów oraz kontynuacja uszczelniania systemu podatkowego pozwolą jednak na utrzymanie dyscypliny fiskalnej. Szacujemy, że w 2017 deficyt fiskalny (ESA) nieznacznie się poprawi i wyniesie 2,3% PKB.

  Słabszy złoty w kolejnych miesiącach będzie wspierał eksporterów

  Stopniowe wygasanie plotek o możliwym impeachmencie D. Trumpa, które pomogły walutom rynków wschodzących, w tym również złotemu, powinno w kolejnych miesiącach powodować ponowny wzrost wiary rynków finansowych w możliwość praktycznej realizacji wyborczego programu gospodarczego D. Trumpa. Będzie to sprzyjać nawrotowi do wzrostu wartości dolara względem euro i umiarkowanej deprecjacji złotego. Przewidywana na czerwiec podwyżka stóp procentowych w USA oraz jastrzębi komunikat Fed-u odnośnie dalszych perspektyw zacieśniania polityki monetarnej powinny sprzyjać osłabieniu kursu złotego wobec euro do około 4,30 na koniec pierwszego półrocza. W wyniku stopniowego spowolniania gospodarki Chin oraz zacieśniania polityki monetarnej w USA, do końca 2017 roku kurs EUR/PLN może osiągnąć 4,45.

  Dalsze, choć już mniej dynamiczne, wzrosty na rynkach akcji

  W obliczu doskonałego pierwszego kwartału bieżącego roku, w którym Polska giełda była liderem wzrostu wśród rynków wschodzących zyskując 21% licząc w euro, analitycy Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego zachowują marginalnie pozytywne nastawienie względem rynków w regionie, spodziewając się po nich jednocyfrowych stóp wzrostu na poziomie 1-4%. Akcje rynków wschodzących nie są aktualnie specjalnie tanie, ale w porównaniu do drogich akcji rynków rozwiniętych w dalszym ciągu cechują się względną atrakcyjnością wyceny. Rynki akcji CE3 są naszym zdaniem wycenione neutralnie, ale w kontekście dobrej sytuacji makroekonomicznej w regionie premia ich wyceny względem historii mogłaby osiągnąć wysoki poziom jednocyfrowy (Polska) lub utrzymać się na wysokim poziomie dwucyfrowym (Czechy i Węgry).

  Na uwagę w kontekście rynków akcji zasługuje silny wzrost wyników polskich dużych spółek , który prognozowany jest obecnie na prawie 21% w 2017 r. (względem poprzedniej prognozy 15%). Silnego wzrostu wyników rzędu 15% w 2017 r. spodziewamy się też po małych i średnich spółkach.  To znacznie lepsze perspektywy, niż dla spółek całego regionu CE3, gdzie wyniki w 2017 r. powinny wzrosnąć o zaledwie 7%.

  ***

  PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 525 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 288,5 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,3 proc.) oraz kredytów (17,7 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając 8 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 22 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już 1,2  mln aktywnych klientów, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 13 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.

  Źródło: PKO Bank Polski


  Kompas Kredytowy Bankowy Fundusz Gwarancyjny Komisja Nadzoru Finansowego Bezpieczeństwo danych KompasKredytowy.pl

  Kontakt

     Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. 

  Chcesz taniej?
  ― W 9 na 10 przypadków nasza oferta jest najtańsza ☺

  Chcesz łatwiej?
  ― Wszelkie formalności załatwiamy za Ciebie ☺

  Chcesz szybciej?
  ― Oferta w ciągu 4 godzin ☺

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszym formularzu danych w celu udostępnienia powyższych informacji firmom leasingowym, bankom do przygotowania oferty cenowej oraz podjęcia decyzji o finansowaniu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

  Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług finansowych (zgodniez Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

  F4b broker leasingowy

  Leasing negocjujemy dla Ciebie, bezpłatnie w ramach ogólnopolskiej niezależnej sieci brokera leasingowego F4b Sp. z o.o. (14 oddziałów w całej Polsce).

  Dlaczego my?

   Rozumiemy Twoje potrzeby  Zawsze staramy się dostosować pakiet oferowanych przez nas rozwiązań finansowych do indywidualnych, niekiedy bardzo specyficznych, potrzeb poszczególnych Klientów. W wyniku sprawnej organizacji pracy, minimalizacji kosztów działania, a także doświadczeniu osób z naszego zespołu, potrafimy stworzyć wysoce zindywidualizowaną ofertę za uczciwą cenę. Wiemy, że pomagając w fachowym rozwoju małych lub średnich firm – do których głównie kierujemy naszą ofertę - zyskujemy zadowolonego Klienta. Także w przyszłości, bo biznes to partnerstwo na lata.

   Jesteśmy wiarygodni  świadczy o tym to, że zaufało nam wiele renomowanych Klientów. Jesteśmy dumni, że mamy tylu i takich Klientów. To najlepsze potwierdzenie wartości naszej oferty i jakości naszej pracy. I zobowiązanie do dalszego ich doskonalenia! W związku z tym za działamy w ramch dużej grupy firm jesteśmy wstanie wynegocjować dla Ciebie najlepsze warunki finansowe. Jest to wymowna gwarancja naszej wiarygodności i stabilności finansowej.

   Wieloletnie doświadczenie  Isniejemy na rynku od 1998. Dysponujemy autorskimi rozwiązaniami i narzędziami, które pomagają stale podnosić jakość naszych działań. Wszelkie formalności załatwimu za Ciebie, 99% spraw załatwiamy za pomocą internetu. Pracujemy z pasją dla naszych Klientów, a zdobywanie wiedzy o szybko zmieniającym się rynku to dla nas olbrzymia frajda. Dzięki temu możemy naszym Klientom zagwarantować obsługę finansową na najwyższym poziomie i najkorzystniejszych warunkach.

  Więcej >>

  Jak skorzystać z oferty?

  Leasing w 4 krokach.


  Zapytanie ofertowe.

  Wypełnij formularz kontaktowy albo zadzwoń do nas.


  Prezentacja oferty.

  Przedstawiamy i porównujemy nalepsze dla Ciebie oferty. Otrzymujesz najlepszą ofertę na rynku.


  Złożenie wniosku.

  Przygotujemy i zlożymy w Twoim imieniu wniosek leasingowy. Oszczędzasz swój czas.


  Podpisanie umowy.

  Podpiszemy razem umowę i uruchomimy środki finansowe.

  Ostatnio sfinansowaliśmy.

  Kontakt.

  • Znajdziesz nas
   ul. Staszica 1, V piętro
   05-800 Pruszków
  • Infolinia
   22 24-42-899
  • Napisz
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Bądź z nami

  NewsLetter

  Czy wiesz, że w Polsce jest ponad 20 firm leasingowych?
  Analizujemy oferty ich wszystkich.